Ge ett frö

Ge ett frö

Den som får ett frö får möjligheten. Möjligheten att själv plantera, vårda och till sist skörda frukt från den växt som fröet utvecklas till. Det är detta vi önskar att samarbetet ska leda till. Det handlar om att skapa självständighet.

Värnamo Missionskyrka vill skapa en långsiktig relation med NetWorks Romania. En relation utan beroendeställningar. Vi vill ge långsiktiga förutsättningar till att frodas helt utan yttre påverkan. Vår förhoppning är att fröet ska få gro, växa och ge frukt.

Ge bort gåvobevis

Vill du ge en gåva i någons namn vid till exempel bemärkelsedag eller högtid? Visa det med ett gåvobevis! Ge en gåva och ladda sedan ner gåvobeviset och fyll i detaljerna för din gåva själv.

Stöd stipendieprogrammet

Vill du vara med att investera i romska barns utveckling och framtid? Utbildning är en av de mest betydelsefulla komponenterna om man vill bryta en ond cirkel som varat i generationer.

Hur kan vi bidra till jobb?

Ett fast arbete med en stadig inkomst för människor, som i generationer stått utanför arbetsmarknaden, förändrar livssituationen på flera sätt.

Senaste på bloggen

Detta pågår och har hänt inom samarbetet Ge ett frö
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14